Texas Holdem Poker Kuralları

Texas Holdem Poker Kuralları Nelerdir?

Texas Holdem Poker kuralları hakkında bilgileri aktarmaya başlamadan önce Buy İn kavramından söz etmek isteriz. Bu kavram oyuna katılmak isteyenlerin masaya bırakması gereken ücret olarak tanımlanabilmektedir. Limitli masalarda bu tutar, üst limitin 10 katı iken, limitsiz masalarda ise turda belirlenmiş olan büyük kör bahisin 20 katı olarak belirlenmektedir. Oyuna katılım sadece eller arasında yapılabilirken, her oyun için küçük bir Buy İn’e izin verildiğini de belirtmeden geçmemeliyiz.

Texas Holdem Poker İstisnaları

Casino sitelerinden ziyade casino oynanmasına izin verilen mekanlarda (Bu mekanlar ülkemizde yasaklanmıştır) herhangi bir kartın arkasının diğer kartlardan farklı olduğu, kartların dağıtımı sırasında fark edilirse, el dead olarak ilan edilir. Ancak eğer ellerin dağıtılmasının sonrasında kalan kartların içerisinde rengi değişik bir kart varsa, o kart oyundan çıkartılır ve oyun kaldığı yerden oynanmaya devam edilir. Fakat bu kartlardan iki tane varsa o zaman durum farklıdır. İki kartın da ardışık kartlar olması ve aynı grup içerisinde yer almaları halinde; oyun iptal edilerek, herkese ortaya koymuş olduğu bahisler geri verilir.

--

--

Texas Holdem Poker Siteleri | https://www.ypoker88.net/ | https://www.blackjackontheweb.com/ | https://www.quicksms.org/ | https://southwalesanarchists.org/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store